GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  QL1A Khóm 1, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Email:  c3giarai.baclieu@moet.edu.vn

Điện thoại: 02913851294

1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị

1.1. Khái quát đặc điềm của đơn vị

- Trường THPT Giá Rai được thành lập ngày 15/10/1977 theo Quyết định số 683/1977/QĐ-UBND ngày 15/10/1977 của UBND Tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Giá Rai. Đến nay, đã có 42 năm hoạt động, là địa chỉ tin cậy với người dân địa phương nên hàng năm đều tuyển sinh đủ chỉ tiêu với chất lượng tốt.

- Năm học 2018-2019 Trường có quy mô 32 lớp với 1335 học sinh, 03 cán bộ quản lý, 60 giáo viên, 2 nhân viên biên chế và 04 nhân viên hợp đồng. Địa chỉ Trường đặt tại : Khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai.

- Trường THPT Giá Rai nằm ngay trung tâm thị xã, khuôn viên Trường có ba tuyến đường bao quanh nên việc giao thông đi lại dễ dàng.

- Cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. Dự án cải tạo, mở rộng Trường đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành vào cuối năm học 2019-2020.

1.2. Nội dung hoạt động của đơn vị

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục;

- Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật;

- Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công;

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục;

- Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước;

- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội;

- Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

1.3. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị

- Đối tượng là học sinh cấp trung học phổ thông.

- Phạm vi hoạt động: Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

- Là đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước đảm bảo một phần chi phí hoạt động.

1.4. Cơ chế hoạt động của đơn vị

- Trường THPT Giá Rai là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng;

- Trường là đơn vị sự nghiệp được thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế.

2. Thực trạng tổ chức bộ máy của đơn vị

2.1. Về quy mô trường lớp năm học 2018 - 2019

Khối

Tổng số học sinh

Số lớp

Tỷ lệ

Ghi chú

10

436

10

43,6

 

11

451

11

41,0

 

12

449

11

40,8

 

Tổng

1.335

32

41,7

 

                  

2.2. Vđội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (tính đến tháng 3/2019)

Tổng số: 70. Trong đó:

- Biên chế: 65;

- Hợp đồng: 05;

+ Giáo viên: 01;

+ Nhân viên: 02;

+ Nghị định số 68: 02.

2.3. Về cơ sở vật chất

a. Cơ sở vật chất hiện tại

 

Đơn vị tính

Số lượng

Chia ra

Kiên cố

Bán kiên cố

Tạm

Khối phòng học thực hành, vi tính, thư viện

Phòng

06

06

00

00

Khối phòng phục vụ học tập

Phòng

23

15

08

00

Khối phòng tổ chức ăn nghỉ

Phòng

00

00

00

00

Nhà thi đấu thể dục thể thao

Phòng

00

00

00

00

Khối phòng hành chánh quản trị

Phòng

08

06

02

00

Tổng cộng:

 

37

34

03

00

Bàn ghế học sinh

Bộ

552

x

x

x

- Loại 02 chổ ngồi

Bộ

552

x

x

x

b. Cơ sở vật chất khi dự án hoàn thành (cuối năm học 2019 - 2020)

 

Đơn vị tính

Số lượng

Chia ra

Kiên cố

Bán kiên cố

Tạm

Khối phòng học thực hành, vi tính, thư viện

Phòng

09

09

00

00

Khối phòng phục vụ học tập

Phòng

31

31

00

00

Khối phòng tổ chức ăn nghỉ

Phòng

00

00

00

00

Nhà thi đấu thể dục thể thao

Phòng

01

01

00

00

Khối phòng hành chánh quản trị

Phòng

18

18

00

00

Tổng cộng:

 

59

59

00

00

Bàn ghế học sinh

Bộ

768

x

x

x

- Loại 02 chổ ngồi

Bộ

768

x

x

x

3. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuân chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phô thông công lập;

- Thông tư số 16/2017/TT-BNGĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dần danh mục khung vị trí việc làm và định mức sổ lượng người làm việc trong các cơ sở giảo dục ph thông công lập;

- Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học ph thông và trường Ph thông có nhiều cấp học.

Ban giám hiệu Trường THPT Giá Rai